Regulamentul privind parcarea

Reguli privind circulaţia

Pe teritoriul parcării sunt valabile regulile de circulaţie rutieră. Limita de viteză este de 15 km / oră.

Reglementările de parcare şi condiţiile generale de folosire a parcării sunt valabile o data cu trecerea liniei barierei de la intrare! Vă rugăm, să acordaţi o atenţie deosebită privind regula prioritaţii de dreapta, la regulile privind pornirea de pe loc si mersul în marşalier!

La fiecare intrare îi ieşire din parcare, are loc controlul şi monitorizarea circulaţiei.

Deplasarea vehiculului în incinta parcării este asistat de personalul parcării.

Vehiculele trebuie sa fie parcate în funcţie de instrucţiunile personalului parcării, dar în lipsa lor, astfel încât deplasarea, încărcarea, urcarea şi coborârea din restul vehiculelor să nu fie împiedicată.

Vehiculele pot fi lăsate numai încuiate, cu dispozitivele de siguranţă (dacă există sisteme de protecţie mecanică şi electronică suplimentare) activate.

Clientul păstreaza cheile de la vehicul, personalul parcării nu are posibilitatea depozitării cheilor. Daunele rezultate din pierderea cheilor vor fi suportate de proprietarul vehiculului.

In caz de forţă majoră, operatorul parcarii poate deplasa, respectiv transporta pentru depozitare vehiculele, atunci când este necesar.

Constituie caz de forţă majoră: incendiile, dezastrele naturale, atacurile teroriste, respectiv toate evenimentele neprevăzute în urma cărora operatorul parcării nu poate asigura siguranţa persoanelor şi a bunurilor.

In cazul în care, vehiculele vor fi în afara parcării, personalul parcării va controla eligibilitatea persoanelor de a prelua vehiculul.

Din motive de siguranţă, apropierea de parcare se va face pe o singura bandă, circulaţia fiind posibilă în ambele direcţii în funcţie de instrucţiunile personalului parcării.

Prioritate au vehiculele care sunt pe cale de a ieşi din parcare.

Regulile de circulaţie sunt valabile până la ieşirea din parcare (părăsind linia barierei).

Reglementările de parcare şi condiţiile generale de folosire a parcării sunt valabile până la trecerea liniei barierei de la ieşire!

în vigoare începând de la 15.05.2013 până la retragere.

Termeni şi condiţii generale (TCG)

Odată cu intrarea pe teritoriul parcării, între operatorul parcării şi beneficiarii servicilor - şoferul vehiculului inclusiv pasagerii acestuia – (în continuare denumit: client) ia naştere un contract privind păstrarea, paza vehiculului, precum şi serviciile suplimentare.

Condiţiile generale sunt reglementate de:

 • Regulamentul de parcare
 • Termeni şi Condiţii Generale,
 • mersul transferului
 • Taxa,
 • unele condiţii ale acordului dintre client si agenţia de turism contractată.

Operatorul parcării va posta politica tarifară pentru clienţii individuali, o copie a regulamentului de parcare este disponbil la cerere, contra unei taxe.

Regulile sunt valabile pe spaţiul parcării, pe teritoriul îngrădit in scopul parcării până la linia de trecere a barierei. Prevederile rezultate din acordurile contractuale existente privind responsabilităţile pentru soluţionarea cererilor de despăgubire sunt valabile şi dupa părăsirea parcării.

În momentul intrării pe teritoriul parcării, operatorul va efectua operaţiuni de verificare şi dovadă, respectiv de înregistrare de date, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în scopul de asigurare a securităţii:

  - despre vehicul se va face fotografie şi înregistrare pe care poate apărea oricare dintre ocupanţii vehiculului. Operatorul va utiliza materialul înregistrat exclusiv pentru funcţionarea parcării, după 30 de zile de la încetarea contractului îl va distruge . Numai în cazul unei anchete oficiale, în limitele stabilite prin lege, la cererea autorităţilor aferente, operatorul va pune la dispoziţia autoritătilor înregistrările. - înregistrează datele din certificatul de înmatriculare a vehiculelor.

Pe baza documentelor de mai sus care dovedesc dreptul de proprietate a datelor înregistrate, după intrarea în parcare, operatorul parcării emite un card de parcare , care va fi semnat de către client.

Prin preluarea şi semnarea cardului de parcare, clientul acceptă condiţiile de mai sus. In cazul refuzului de a semna cardul de parcare, serviciul de parcare nu va fi disponibil pentru dvs.

Operatorul de parcare, dupa intrarea pe teritoriul parcării, va privi persoana legitimă cu drepturi asupra autoturismului, persoana care se poate legitima cu documentele de mai sus.

Pentru părăsirea parcării - în cazul în care este nu există o îndoială evidentă - , persoana care deţine cheile autoturismului şi cardul de parcare, va fi considerată persoana legitimă cu drepturi asupra autoturismului.

Obligaţiile operatorului parcării:

 • contra taxei actuale pentru parcarea vehiculelor, va depozita autovehiculul parcat în aer liber în parcare păzită,
 • va preda autovehicului în starea în care a fost înregistrat la lăsare, persoanei care deţine cardul de parcare, cheile autoturismului şi care va plăti taxa de parcare.
 • va asigura condiţiile necesare deplasării în siguranţă a autovehiculului în interiorul parcării
 • asigură transferul la terminalul nr. 2 a aeroportului „Liszt Ferenc”.

Clientul este obligat sa plătească contravaloarea taxei de parcarea şi să păstreze cardul de parcare, respectiv să respecte Regulamentul de parcare.

In cazul pierderii cardului de parcare, pentru acoperirea cheltuielilor administrative, se va plăti şi o taxă înscrisă în tariful actual.

Operatorul parcării deţine asigurare pentru activitatea pe care o desfăşoară. Condiţiile asigurării pot fi vizualizate la intrarea parcării, contra unei taxe, personalul parcării poate pune la dispoziţia clientului o copie.

La responsabilitatea operatorului parcării cu privire la conservarea stării autovehiculului se vor avea în vedere caracteristicile parcării în aer liber.

Operatorul nu va fi responsabil de consecinţele depozitării autovehiculului in spaţiu liber, murdărie sau daunele provocate de intemperii (de ex. furtună, grindină).

Operatorul parcării nu îşi va asuma răspunderea pentru siguranţa bunurilor lăsate in habitaclul sau portbagajul autovehiculului, în special pentru dispozitivele audio, video sau de telecomunicaţie şi navigaţie.

Responsabilitatea operatorului parcării se limiteaza la activitatea pe care o conduce, prevăzut în poliţa de asigurare în vigoare.

De daunele bunurilor care nu sunt acoperite de asigurare - indiferent de modul în care s-a produs prejudiciul şi gradul de deteriorare - operatorul nu este răspunzător. O excepţie reprezinta cazurile în care asiguratorul e scutit de răspundere în cazul daunelor provocate de neglijenţă gravă sau cu intenţie.

Operatorul exclude orice răspundere, în cazul prejudiciilor bunurilor care nu sunt acoperite

de asigurare, provocate în caz de forţă majoră şi ca consecinţa a dispoziţiilor autorităţilor.

Este interzisă depozitarea în autovehicul a animalelor vii, a materialelor care pun in pericol sănătatea publică, substanţelor chimice, explozivelor, sau a oricăror substanţe care sunt interzise de lege.

În cazul în care acest lucru este suspectat, operatorul va informa autorităţile şi va actiona în conformitate cu prevederile autorităţilor.

Plata taxei de parcare:

 • în cazul călătoriilor organizate de agenţiile de turism, clienţii vor plăti taxa de parcare in modalitatea prevăzuta în contractul de transport
 • în cazul clienţilor care călătoresc individual, sunt obligaţi să achite taxa de parcare cel târziu la părăsirea parcării. Factura emisă va conţine taxa de parcare în conformitate cu tariful actual în vigoare şi taxa serviciului suplimentar de transfer aeroportuar.

In lipsa altor înţelegeri prealabile, plata se poate efectua numai în numerar(cash) în mijlocul de plată maghiar, stabilit de lege.

Clientul recunoaşte că poate părăsi spaţiul parcării cu autovehiculul, numai după plata taxelor, în caz de litigiu privind plata, personalul parcării poate reţine vehiculul.

În caz de litigiu privind plata taxei de parcare şi reţinerii autovehiculului, clientul nu poate avea cerinţe suplimentare.

În cazul în care persoana care doreşte să ia autovehiculul din parcare şi nu deţine card de parcare, operatorul parcării va examina separat dreptul de a prelua autoturismul. Personalul parcării va cere verificarea identităţii şoferului şi prezentarea documentului care atestă dreptul de proprietate asupra autovehiculului.

În cazul în care şoferul şi persoana care figurează ca proprietar în documentele autovehiculului sunt persoane diferite, pentru preluarea autovehiculului este necesar deţinerea unei împuterniciri în original, care sa fie semnat de cel putin doi martori.

În caz de dubiu privind drepturile unei persoane asupra autovehiculului, operatorul parcării poate solicita interventia autorităţilor de ordine. Până să se întâmple acest lucru, vehiculul poate fi reţinut.

Operatorul se distanţează de orice pretenţii sau solicitări directe sau indirecte rezultate ca urmare a litigiului privind drepturile asupra autovehiculului.

Transfer-procedură

Pentru parteneri, firma operatoare a parcării asigură cu autobuze climatizate transferul între parcare şi terminalul nr. 2 al aeroportului „Liszt Ferenc”(transfer de aeroport).

Preţul transferului este inclus n preţul taxei de parcare. În cazul în care clientul nu doreşte serviciul de transfer, aceasta nu implică modificarea taxei de parcare.

Vă rugăm să semnalati personalului parcării în momentul sosirii în parcare, solicitarea transferului la aeroport, iar la întoarcerea din călătorie la numărul de telefon de pe cardul de parcare.

Responsabilitatea operatorului parcării privind daunele personale şi materiale care au avut loc în timpul transferului sunt reglementate de Termenele si conditiile generale.

Serviciul de transfer este asigurat de operatorul parcării, la solicitarea clientului. Operatorul se angajează că începând din momentul solicitării, în decurs de 15 minute ptr. transferul tur în parcare şi în decurs de 20 de minute ptr. transferul retur la aeroport, va pune la dispoziţie autobuzul. Timpul de călătorie informativ este de cca.15 minute. Este exclusiv în interesul clientului ca să calculeze cu timpul de mai sus, necesar ajungerii la aeroport.

Firma operatoare va face tot ce îi stă în putinţă ca să transporte clienţii în timpul maxim de mai sus, dar se delimiteaza a fi responsabil pentru orice pagube survenite din întârzierile datorate stării tehnice a vehiculelor, condiţiilor de trafic sau măsurilor luate de autorităţi. Sunt excluse orice solicitări sau cerinţe privind pagubele rezultate din pierderea zborului.

Personalul autobuzelor deserveşte coborarea şi urcarea în siguranţă, nu ţine de responsabilitatea lui încărcarea, manipularea bagajelor, astfel de activitate nu se poate impune şoferilor de autobuz şi personalului.

Firma operatoare poate exclude de la acest serviciu, clienţii care nu sunt într-o stare corespunzătoare unei călătorii în siguranţă (ex. stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor).

Clientul se angajează că va respecta codul circulaţiei rutiere şi ca pasager şi se va comporta civilizat.

Odată cu părăsirea zonei parcării (a liniei de trecere a barierei), relaţia juridica contractuală dintre cele două părţi ia sfârşit, reclamaţiile ulterioare privind serviciul nu sunt acceptate.

Regulile de mai sus sunt valabile şi în lipsa cardului de parcare semnat de către client.

În privinţa întrebărilor şi chestiunilor nereglementate de Regulamentul de parcare, se ia în considerare Codul Civil şi alte dispoziţii legale şi legi privind activitatea de exploatare desfăşurată.

Taxele de parcare actuale sunt anexă la Termeni şi Condiţii Generale.